Muzeum Podkarpackie

Działalność

mp krosno
Muzeum Podkarpackie (wcześniej Okręgowe; popularnie nazywane też muzeum lamp naftowych) mieści się na terenie starego miasta w dawnym Pałacu Biskupim. Początki tego obiektu sięgają końca XIV w. Drewniany dworek w Krośnie zakupił wówczas Eryk z Winsen, pierwszy biskup przemyski. Cech pałacu nabrał on po rozbudowie i przebudowie w I połowie XVI w. Do 1626 r. był własnością i okresową siedzibą biskupów przemyskich. Po pożarze miasta w 1638 r. odbudowała go kasztelanowa połaniecka Zofia Skotnicka.

Zakupiony przez miasto w 1873 r., przez kilkadziesiąt lat służył różnym celom (pomieszczenia dla wojska, szkół, urzędów oraz mieszkalne). Od 1954 r. jest siedzibą muzeum, początkowo społecznego, zorganizowanego przez PTTK.

W 1958 r. stało się ono instytucją państwową pod nazwą Muzeum w Krośnie. Później jeszcze dwukrotnie zmieniało nazwę na Muzeum Okręgowe (1975) i Muzeum Podkarpackie (2000). W latach 1987-1995 przeprowadzono gruntowny remont zabytkowego obiektu i dobudowano nowe skrzydło wschodnie.

Muzeum, którego obecnym organizatorem jest województwo podkarpackie, posiada działy: archeologiczny, historyczny, artystyczny, historii oświetlenia, historii szkła i przemysłu szklarskiego, oświatowo-promocyjny, konserwacji zabytków, administracyjno-gospodarczy, finansowo-księgowy i bibliotekę oraz oddział skansen archeologiczny „Karpacka Troja” w Trzcinicy.

Muzeum Podkarpackie w Krośnie jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów pod nr PRM/75/03.

Muzeum jest samorządową instytucją kultury o charakterze naukowo-badawczym.

Organizatorem Muzeum jest Województwo Podkarpackie.

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nadzór bezpośredni Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Muzeum wpisane jest pod numerem 5/99 do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

 

Poprawiony (piątek, 01 marca 2019 10:21)