Podkarpackie Redakcja

Redakcja

Jednostka Organizacyjna jest instytucją ...podległą ... która spełnia pożyteczne i społeczne zadania, zwłaszcza w zakresie ... . Jest jedną z nielicznych w kraju placówek naukowych zajmujących się ... itp.itd....


Obejmuje powierzchnię ponad ..................... ha. Obok ..............................w Krakowie i Lublinie jest jedyną tego typu placówką w południowo-wschodniej Polsce. ................................ jest wpisane do rejestru zabytków pod numerem .........................

 

 

Godziny otwarcia: od 1 maja do 31 października - soboty, niedziele i święta 10-18, pozostałe dni 9-18, od 1 listopada do 31 kwietnia w godz. 8-14, Ceny biletów: dzieci, młodzież, emeryci - 3 zł, dorośli - 5 zł.
Skład zespołu redakcyjnego:
Imię i nazwisko
Nazwa zakłady Pracy
tel. służbowy
e-mail:
strona www:

Poprawiony (piątek, 17 września 2010 11:40)

 
Powiaty